Assignment Types

There are a growing number of assignment types available:

Offline activity

This is useful when the assignment is performed outside of Moodle. It could be something elsewhere on the web or face-to-face.

Students can see a description of the assignment, but can't upload files or anything. Grading works normally, and students will get notifications of their grades.


Online text

This assignment type asks users to edit a text, using the normal editing tools. Teachers can grade them online, and even add inline comments or changes.

(If you are familiar with older versions of Moodle, this Assignment type does the same thing as the old Journal module used to do.)


Upload a single file

This type of assignment allows each participant to upload a single file, of any type.

This might be a Word processor document, or an image, a zipped web site, or anything you ask them to submit.


Odevzdat soubor

Tento typ úkolu umožňuje každému účastníkovi kurzu nahrát (angl. upload) jeden soubor libovolného typu jako vypracování úkolu.

Souborem může být dokument Wordu, obrázek, ZIP archív, zdrojový kód programu, prostě cokoliv, co mají studenti za úkol odevzdat.


Offline činnost

Tento typ je užitečný, jestliže je pro splnění úkolu potřeba využít jiné prostředky, než nabízí Moodle -- například práce na webu, osobní rozhovor apod.

Studenti vidí popis úkolu (zadání), ale nemohou odevzdat žádný soubor. Hodnocení lze ovšem používat obvyklým způsobem; také studenti jsou o vloženém hodnocení informováni jako obvykle.


Online text

V tomto typu úkolu se od studentů očekává odevzdání libovolného textu s použitím editačních nástrojů Moodlu. Učitelé mohou odevzdaný text hodnotit online, a dokonce do něj přidávat komentáře či jej upravovat.

Znáte-li starší verze Moodlu, plní tento typ úkolu stejnou funkci jako modul Poznámkový blok (angl. Journal).


Rejstřík všech souborů nápovědy