Nastavení

Formát zobrazení času:

Můžete si zvolit, zda chcete čas zobrazovat ve 12-hodinovém formátu nebo 24-hodinovém formátu. Zvolíte-li "výchozí", použije se výchozí formátování aktuálně používaného jazyka.

První den v týdnu:

Vyberte den, jímž má začínat týden v kalendáři.

Maximální počet nadcházejících událostí:

Tímto nastavujete největší možný počet zobrazovaných nadcházejících událostí. Pokud zde vyberete velké číslo, může se stát, že seznam nadcházejících událostí bude velmi dlouhý a na obrazovce zabere spoustu místa.

Přehled nadcházejících událostí:

Tímto nastavujete počet dnů, v nichž budou vyhledávány nadcházející události. Pokud událost začíná v některém z těchto dnů, bude zobrazena jako nadcházející. Události, které začínají později, nebudou zobrazeny jako nadcházející.
Upozornění: zobrazení všech nadcházejících událostí není zaručeno. Pokud je jich nalezeno příliš mnoho (tj. více, než kolik je zadáno v nastavení 'Maximální počet nadcházejících událostí'), pak se ty nejvzdálenější události nezobrazí.

Pamatovat si nastavení filtrování:

Je-li povoleno, bude si Moodle pamatovat vaše poslední nastavení filtrování událostí a automaticky je obnoví při dalším přihlášení